AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

Bibliografia


 1.  A. Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska, M. Badura-Stronka, J. Mejnartowicz, B. Wieckowska, A. Balcar-Boroń, M. Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, M.R. Krawczyński, J. Limon, J. Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, E. Szwalkiewicz-Warowicka, M. Walczak, A. Latos-Bieleńska: Parental age as a risk factor for isolated congenital malformations in a Polish population. Paediatr Perinat Epidemiol. 23(1):29-40, 2009.
 2.   
 3.  A. Jamsheer, A. Materna-Kiryluk, M. Badura-Stronka, K. Wiśniewska, B. Więckowska, J. Mejnartowicz, A. Balcar-Boroń, M. Borszewska-Kornacka, M. Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, M.R. Krawczynski, J. Limon, J. Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J. Swietliński, M. Walczak, A. Latos-Bieleńska: Comparative study of clinical characteristics of amniotic rupture sequence with and without body wall defect: further evidence for separation. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 85(3):211-5, 2009.
 4.  
 5.  K. Wiśniewska, J. Wysocki: The importance of folic acid for primary prevention of congenital malformations. Archives of Perinatal Medicine14(2), 32-40, 2008.
 6.  
 7. A. Latos-Bieleńska,  A. Jamsheer, A. Materna-Kiryluk, M. Badura-Stronka, K. Wiśniewska, and other members of PRCM Working Group: “Polish Registry of Congenital Malformations (PRCM) as a robust tool for studying molecular background of congenital malformations, X Europejskie Sympozjum  EUROCAT “Prevention of Congenital Anomalies”, Bilbao 10-12.06.2009, s. 82.
 8.  
 9. M. Wiśniewska, M. Badura-Stronka, B. Brodecki, J. Richter and other members of PRCM Working Group. Dysmorphology Platform - a web-based electronic system of dysmorphology consultation in Poland, X Europejskie Sympozjum  EUROCAT “Prevention of Congenital Anomalies”, Bilbao 10-12.06.2009, s. 79.
 10.   
 11.  J. Mejnartowicz, A. Materna-Kiryluk, A. Boroń, M. Czerwionka-Szaflarska: Associated congenital malformations in children with non-syndromic neural tube defects, X Europejskie Sympozjum  EUROCAT “Prevention of Congenital Anomalies”, Bilbao 10-12.06.2009, s. 78.
 12.  
 13. A. Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska, A. Jamsheer, M. Badura-Stronka, J. Mejnartowicz, B. Więckowska, A. Latos-Bieleńska: Epidemiology of isolated, non-familial preaxial polydactyly type I: data from the Polish Registry of Congenital Malformations (PRCM), X Europejskie Sympozjum  EUROCAT “Prevention of Congenital Anomalies”, Bilbao 10-12.06.2009, s. 76.
 14.  
 15.  S. Sanna-Cherchi,  K. Kiryluk, S. Sanders, C. Izzi, M. Bodria, A. Materna-Kiryluk, V. Corbani, A. Carrea, N. Kacak, G. Caridi, R. Sterken, M. State, RP. Lifton, L. Allegn, A. Latos-Bieleńska, F. Scolari, GM. Ghiggeri, AG. Gharavi: “Rara copy number variants in congenital anomalies of the kidney and urinary tract”, Konferencja Nefrologiczna, San Diego, USA, 15.10.2009
 16.  
 17.  A. Latos-Bieleńska: Wrodzone wady rozwojowe – Polska na tle Europy, VIII Konferencja Naukowa „Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego”, Warszawa 23.05.2009.
 18. A. Latos-Bieleńska., M. Badura-Stronka: Współczesne możliwości diagnostyki genetycznej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, VI Zjazd Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi, Poznań  20.11.2009.
 19.  
 20. Joanna Zasimowicz: Stopień objęcia poradnictwem genetycznym rodzin dzieci urodzonych z zespołem Downa w latach 1999-2006 w Wielkopolsce. Promotor: prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
 21.  
 22. Latos-Bieleńska,  A. Jamsheer, A. Materna-Kiryluk, M. Badura-Stronka, K. Wiśniewska, and other members of PRCM Working Group: “Polish Registry of Congenital Malformations (PRCM) as a robust tool for studying molecular background of congenital malformations, X Europejskie Sympozjum  EUROCAT “Prevention of Congenital Anomalies”, Bilbao 10-12.06.2009.
 23.  
 24.  M. Wiśniewska, M. Badura-Stronka, B. Brodecki, J. Richter and other members of PRCM Working Group. Dysmorphology Platform - a web-based electronic system of dysmorphology consultation in Poland, X Europejskie Sympozjum  EUROCAT “Prevention of Congenital Anomalies”, Bilbao 10-12.06.2009.
 25.  
 26. J. Mejnartowicz, A. Materna-Kiryluk, A. Boroń, M. Czerwionka-Szaflarska: Associated congenital malformations in children with non-syndromic neural tube defects, X Europejskie Sympozjum  EUROCAT “Prevention of Congenital Anomalies”, Bilbao 10-12.06.2009.
 27.   
 28.  Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska, A. Jamsheer, M. Badura-Stronka, J. Mejnartowicz, B. Więckowska, A. Latos-Bieleńska: Epidemiology of isolated, non-familial preaxial polydactyly type I: data from the Polish Registry of Congenital Malformations (PRCM), X Europejskie Sympozjum  EUROCAT “Prevention of Congenital Anomalies”, Bilbao 10-12.06.2009.
 29.  
 30. A. Materna-Kiryluk: Genetyczne aspekty najczęstszych wrodzonych wad układu moczowego u dzieci,  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w neonatologii”, Duszniki 8-9.05.2009.
 31.  
 32. A. Latos-Bieleńska: Wady wrodzone w regionie dolnośląskim i opolskim na tle Polski i Europy. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w neonatologii”, Duszniki 8-9.05.2009.
 33.  
 34. A. Latos-Bieleńska: Udział czynników genetycznych w etiopatogenezie chorób zębów i przyzębia, XI Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 25-27.06.2009.
 35.  
 36. A. Latos-Bielenska, A. Materna-Kiryluk, M. Badura-Stronka, K. Wiszniewska, M. Wiśniewska, J.P. Mejnartowicz, , A. Jamsheer, K. Chrzanowska, M. Krajewska-Walasek oraz pozostali członkowie PRWWR: Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych EUROCAT w identyfikacji rzadkich chorób, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Macierzyństwo we współczesnym świecie. Edukacja młodzieży”, Kalisz 5.06.2009.
 37.  
 38. A. Latos-Bieleńska: Przydatność badań cytogenetycznych w rokowaniu kolejnych ciąż. XXX Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Lublin 16-19 września 2009.
 39.  
 40. A. Latos-Bieleńska: Jak genetyka zmieniła medycynę?, Konferencja Naukowa „Genetyka we współczesnej medycynie”, Poznań 11.12.2009.
 41.  
 42.  A.Latos-Bielenska: The Fifth International Symposium on Genetics, Health and Disease: “Registries of Congenital Malformations – challenge and benefit for medical genetics” – invited speaker, Amristar, Indie 17-19 February 2008.
 43.  
 44. Anna Latos-Bieleńska: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Birth Defects in the Central and Eastern European Region: morbidity, epidemiology, current activities” – wykład na sesji plenarnej, Budapest, Hungary 27-30 August 2008.
 45.  
 46. A.Latos-Bieleńska, M.Badura-Stronka: Scientific Workshop: “Heath and Environment information system in Poland in the context of the rapid inquiry facility (RIF) application”: “Polish Registry of Congenital Malformations – aims and organization of the registry monitoring almost 400,000 births a year”, Łódź, 9-11.10.2008.
 47.  
 48.  Anna Latos-Bieleńska, A.Materna-Kiryluk, J.P.Mejnartowicz, M.Badura-Stronka, K.Wiśniewska, B. Więckowska, M.Wiśniewska, M. Zakrzewska, R.Glazar and PRCM Working Group: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Congenital malformations in children live born during 1998 – 2002 in Poland – data from The Polish Registry of Congenital Malformations (PRCM)”, Budapest, Hungary 27-30 August 2008.
 49.  
 50. Anna Latos-Bieleńska, A.Materna-Kiryluk, M.Wiśniewska, M.Badura-Stronka, A.Jamsheer, M.Krajewska-Walasek, J.Limon, T.Mazurczak  and other members of PRCM Working Group: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Polish Registry of Congenital Malformations – benefit for medical genetics”, Budapest, Hungary 27-30 August 2008.
 51.  
 52. A.Latos-Bieleńska: IV Forum Zdrowia kobiety” O lepszą jakość życia kobiety..”: „Kobiety wiejskie w Polsce a problem wrodzonych wad rozwojowych u noworodków”, Kalisz, 3-4.10.2008.
 53.   
 54.  A.Jamsheer, M.Badura-Stronka, A.Materna-Kiryluk, K.Wiśniewska, B.Więckowska, J.Mejnartowicz, A.Balcar-Boroń, M.Borszewska-Kornacka, M.Czerwionka-Szaflarska, E.Gajewska, U.Godula-Stuglik, M.Krawczyński, J.Limon, J.Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, E.Szwałkiewicz-Warowicka, J.Świetliński, M.Walczak, A. Latos-Bieleńska: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Amniotic Band Sequence With and Without Body Wall Complex: Clinical Characteristics Suggest Two Distinct Disease Entities” Budapest, Hungary 27-30 August 2008.
 55.  
 56. A.Materna-Kiryluk, A. Latos-Bieleńska, PRCM Working Group: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Organization of The Polish Registry of Congenital Malformations” Budapest, Hungary 27-30 August 2008.
 57.   
 58. M.Wiśniewska, M.Badura-Stronka, B.Brodecki, J.Richter, A.Materna-Kiryluk, J.Brzeziński, A. Latos-Bieleńska: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Dysmorphology Platform – a web-based electronic system of dysmorphology consultation in Poland” Budapest, Hungary 27-30 August 2008.
 59.   
 60.  K.Wiśniewska, A.Materna-Kiryluk, M.Badura-Stronka, J.Mejnartowicz, B.Więckowska, J.Wysocki, A. Latos-Bieleńska and other members of The PRCM Working Group: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Folic acid supplementation and risk of isolated congenital malformations (Data from The Polish Registry of Congenital Malformations – PRCM)” Budapest, Hungary 27-30 August 2008.
 61.   
 62.  A.Materna-Kiryluk: Zebranie Komisji Wad Rozwojowych i Poradnictwa Genetycznego Komitetu Rozwoju Człowieka PAN: „Analiza etiologiczna wrodzonych wad rozwojowych układu moczowego u dzieci”, Warszawa, 12.05.2008.
 63.   
 64. M.Wiśniewska: Zebranie Komisji Wad Wrodzonych i Poradnictwa Genetycznego Komitetu Rozwoju Człowieka PAN: „Platforma Dysmorfologiczna”, Warszawa, 12.05.2008.
 65.   
 66. A.Latos-Bieleńska: Zebranie naukowo-szkoleniowe dla lekarzy województwa podlaskiego: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele, organizacja, udział województwa podlaskiego”, Białystok, 11.06.2008.
 67.   
 68.  M.Wiśniewska: Spotkanie Dysmorfologiczne Instytut” Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka: „Platforma Dysmorfologiczna”, Warszawa, 13.06.2008.
 69.   
 70.  M.Wiśniewska: Spotkanie Dysmorfologiczne Instytut” Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka: „Platforma Dysmorfologiczna”, Warszawa, 09.10.2008.
 71.   
 72. A.Latos-Bieleńska, : Zebranie naukowo-szkoleniowe dla lekarzy województwa warmińsko-mazurskiego: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim”, Olsztyn, 06.11.2008.
 73.   
 74. M.Badura-Stronka, A.Jamsheer, A.Materna-Kiryluk, K.Wiśniewska, B.Więckowska, K.Kiryluk, J.Mejnartowicz, A.Balcar-Boroń, M.Borszewska-Kornacka, M.Czerwionka-Szaflarska, E.Gajewska, U.Godula-Stuglik, M.Krawczyński, J.Limon, J.Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, E.Szwałkiewicz-Warowicka, J.Świetliński, M.Walczak, A. Latos-Bieleńska and PRCM Working Group: „Epidemiologic characteristics of amnitiotic band sequence with limb malformations body wall defect: data from the Polish Registry of Congenital Malformations”, Archives of Perinatal Medicine 14(1), 23-28, 2008.
 75.   
 76. I.Barasic, V.Tokic, M.Loane, F.Bianchi, E.Calzolari, E.Garne, D.Wellesley, H.Dolk, M.Haeusler, V.Nelen, I.Gillerot, C.De Vignan, B.Doray, Ch.Francannet, A.Queisser-Luft, S.Poetzsch, M.O`Mahony, B.McDonnell, R.Tenconi, G.Scarano, S.Bianca, M.Gatt, M.Bakker, A.Latos-Bieleńska, C.Matias Dias, I.Portillo, C.Mosquera-Tenreiro, J.Salvador, M.C.Addor, P.A.Boyd, H.Veazey, E.Draper, J.Rankin, D.Stone, D.Tucker: „Descriptive epidemiology of Cornelia de Lange syndrome in Europe”, American Journal of Medical Genetics,146A, 51-59, 2008.
 77.   
 78. H.Dolk, J.Jentink, M.Loane, LT.de Jong-Van Den Berg, E.Calzolari, I.Barasic, D.Wellesley, E.Garne, C.De Vignan, H. de Walle, M.Bakker, M.Gatt, K.Klungsoyr Melve, M.O`Mahony, V.Nelen, I.Gillerot, F.Rivieri, A.Queisser-Luft, S.Poetzsch, D.Tucker, I.Portillo, A.Latos-Bieleńska, J.Mejnartowicz, B.Doray, M.C.Addor: “Does lamotrigine use in pregnancy increase orofacial cleft risk relative to other malformations?”, Neurology 71(10), 714-722, 2008.
 79.   
 80. Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska, M. Badura, J. Mejnartowicz, B. Więckowska, A. Balcar-Bororń, M. Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, M. Krawczyński, J. Limon, J. Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, M. Walczak, A. Latos-Bieleńska: „Parental age as a risk factor for isolated congenital malformations in Polish  population”, Paediatric and Perinatal Epidemiology, Paediatric and Perinatal Epidemiology, 23, 29-40, 2008
 81.   
 82. A.Jamsheer, A.Materna-Kiryluk, M.Badura-Stronka, K.Wiśniewska, B.Więckowska, J.Mejnartowicz, A.Balcar-Boroń, M.Borszewska-Kornacka, M.Czerwionka-Szaflarska, E.Gajewska, U.Godula-Stuglik, M.Krawczyński, J.Limon, J.Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, E.Szwałkiewicz-Warowicka, J.Świetliński, M.Walczak, A. Latos-Bieleńska: “Comparative Study of Clinical Characteristics of Amniotic Rupture Sequence With and Without Body Wall Defect: Further Evidence for Separation”, Birth Defects Research (PartA) - przyjęte do druku
 83.   
 84. „Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2003-2004. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych”, red. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2008.
 85.   
 86.  A.Latos-Bieleńska, A.Materna-Kiryluk, J.P.Mejnartowicz, M.Badura-Stronka oraz pozostali członkowie Zespołu PRWWR: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) w EUROCAT”, Biuletyn Informacyjny Nr 1, Komisja Wad Rozwojowych i Poradnictwa Genetycznego Komitetu Rozwoju Człowieka PAN, Poznań, 12-16, 2008.
 87.   
 88. K.Wiśniewska: “The importance of folic acid for primary prevention of congenital malformations”, Archives of Perinatal Medicine - przyjęte do druku
 89.   
 90.  A.Latos-Bieleńska: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Birth defects in the Central and Eastern European Region: morbidity, epidemiology, current activities”, Budapest, Hungary 27-30 August 2008, Program & Abstract Book,24, 2008.
 91.   
 92.  Anna Latos-Bieleńska, A.Materna-Kiryluk, J.P.Mejnartowicz, M.Badura-Stronka, K.Wiśniewska, B. Więckowska, M.Wiśniewska, M. Zakrzewska, R.Glazar and PRCM Working Group: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Congenital malformations in children live born during 1998 – 2002 in Poland – data from the Polish Registry of Congenital Malformations (PRCM)”, Budapest, Hungary 27-30 August 2008, Program & Abstract Book, 97, 2008.
 93.   
 94. Anna Latos-Bieleńska, A.Materna-Kiryluk, M.Wiśniewska, M.Badura-Stronka, A.Jamsheer, M.Krajewska-Walasek, J.Limon, T.Mazurczak  and other members of PRCM Working Group: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Polish Registry of Congenital Malformations – benefit for medical genetics”, Budapest, Hungary 27-30 August 2008, Program&Abstract Book, 99, 2008.
 95.  
 96. A.Jamsheer, M.Badura-Stronka, A.Materna-Kiryluk, K.Wiśniewska, B.Więckowska, J.Mejnartowicz, A.Balcar-Boroń, M.Borszewska-Kornacka, M.Czerwionka-Szaflarska, E.Gajewska, U.Godula-Stuglik, M.Krawczyński, J.Limon, J.Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, E.Szwałkiewicz-Warowicka, J.Świetliński, M.Walczak, A. Latos-Bieleńska: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Amniotic Band Sequence With and Without Body Wall Complex: Clinical Characteristics Suggest Two Distinct Disease Entities” Budapest, Hungary 27-30 August 2008, P-I/8, Program&Abstract Book, 140, 2008.
 97.   
 98.  A.Materna-Kiryluk, A. Latos-Bieleńska, PRCM Working Group: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Organization of The Polish Registry of Congenital Malformations” Budapest, Hungary 27-30 August 2008, P-I/10, Program&Abstract Book, 142, 2008.
 99.   
 100. M.Wiśniewska, M.Badura-Stronka, B.Brodecki, J.Richter, A.Materna-Kiryluk, J.Brzeziński, A. Latos-Bieleńska: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Dysmorphology Platform – a web-based electronic system of dysmorphology consultation in Poland” Budapest, Hungary 27-30 August 2008, P-II/9, Program&Abstract Book, 159, 2008.
 101.   
 102.  K.Wiśniewska, A.Materna-Kiryluk, M.Badura-Stronka, J.Mejnartowicz, B.Więckowska, J.Wysocki, A. Latos-Bieleńska and other members of the PRCM Working Group: 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects: “Folic acid supplementation and risk of isolated congenital malformations (Data from the Polish Registry of Congenital Malformations – PRCM)” Budapest, Hungary 27-30 August 2008, P-II/10, Program&Abstract Book, 160, 2008.
 103.   
 104. A.Latos-Bielenska, A.Materna-Kiryluk, J.Mejnartowicz, K.Wiśniewska, M.Badura, A.Balcar-Boroń, B.Borszewska-Kornacka, G.Bręborowicz, M.Czerwionka-Szaflarska, A.Dobrzańska, J.Gadzinowski, E.Gajewska, U.Godula–Stuglik, E.Helwich, M.Krawczyński, J.Limon, H.Sawulicka-Oleszczuk, J.Oleszczuk, M.Piróg, J.Rusin, J.Stańczyk, E.Szwałkiewicz-Warowicka, J.Szczapa, J.Świetliński, M. Walczak: „Evaluation of  prenatal diagnosis of congenital malformations in Poland (2000-2005)”, 9th European Symposium „Prevention of Congenital Anomalies”, Naples, 7-9 May 2007.
 105.   
 106. Anna Latos-Bieleńska and PRCM Working Group: “News from Poland”, 22nd Registry Leaders’ Meeting  Naples, Italy 7-9 May 2007.
 107.   
 108. Anna Latos-Bieleńska and PRCM Working Group: “Folic acid suplementation in Poland”, State in 2005, 22nd Registry Leaders’ Meeting  Naples, Italy 7-9 May 2007.
 109.   
 110. A. Latos-Bieleńska: „ Stan opieki genetycznej nad dziećmi z wadami wrodzonymi w Polsce”, XXIX Zjazd  Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego „ Od narodzin do dojrzałości. „Postępy w diagnostyce i terapii”, Łódź, 24-26.05.2007.
 111.   
 112.  A.Latos-Bieńska: „Rola EUROCAT możliwości, cele i założenia”, Kongres „Nowoczesne postępowanie w ginekologii i perinatologii, Wisła,14-16 09.2007.
 113.   
 114.  A.Latos-Bieleńska, M.Wiśniewska, A.Materna-Kiryluk, M.Badura-Stronka, E. Bocian, K. Chrzanowska, O. Haus, L. Jakubowski, A. Juraszek, B.Kałużewski, D. Koczkodaj, J.R. Kowalczyk, M. Krajewska-Walasek, I.Krupa, M.Lassota, J.Limon, T.Mazurczak, T. Michalska-Sikorska, E.Obersztyn, J.Pilch, M.Piotrowicz, A.Pyrkosz, M.Sąsiadek, G. Sorbaj-Sucharska, A. Stembalska-Kozłowska, J.Wierzba, K.Wiśniewska, J.Wojcierowski, S.Zajączek, J.Zaremba, B.Borszewska-Kornacka, E.Gajewska, U.Godula-Stuglik, M.Krawczyński, J.Mejnartowicz, H.Sawulicka-Oleszczuk, J.Oleszczuk, J.Rusin, J.Stańczyk, J.Suzin, E.Szwałkiewicz-warowicka, J.Świetliński, M.Walczak: “ Stan opieki genetycznej nad dziećmi z wadami wrodzonymi w Polsce”,    II Polski Kongres Genetyki, Warszawa, 18-20.09.2007.
 115.   
 116. A.Latos-Bieleńska: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – aktualna sytuacja w województwach dolnośląskim i opolskim”, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aktualne Problemy w Neonatologii, Wrocław, 2.10.2007.
 117.   
 118. A. Jamsheer, A.Materna-Kiryluk, M.Badura-Stronka, K.Wiśniewska, B.Więckowska, J.Mejnartowicz, A.Balcar-Boroń, M.Borszewska-Kornacka, M.Czerwionka-Szaflarska, E.Gajewska, U.Godula-Stuglik, M.Krawczyński, J.Limon, J.Rusin, H.Sawulicka-Oleszczuk, E.Szwałkiewicz-Warowicka, J.Świetliński, M.Walczak, A.Latos-Bieleńska: „Wrodzone wady rozwojowe u noworodków z rozpoznaniem sekwencji pasm owodniowych, urodzonych na terenie objętym Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych w latach 1998-2006”, Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, Warszawa, 16-17.11.2007.
 119.  
 120. A.Latos-Bieleńska, A.Materna-Kiryluk, M.Badura-Stronka, J. Mejnartowicz, M.Kornacka, G.Bręborowicz, M.Czerwionka-Szaflarska, J.Gadzinowski, E.Gajewska, U.Godula-Stuglik, E.Helwich, A.Kondała-Chojnacka, M.Krawczyński, J.Limon, H.Sawulicka-Oleszczuk, J.Oleszczuk, M.Piróg, J.Rusin, J.Stańczyk, E.Szwałkiewicz-Warowicka, J.Świetliński, M.Walczak, K.Wiśniewska: „Epidemiologia wad „letalnych” u noworodków w populacji polskiej na tle Europy”, Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, Warszawa, 16-17.11.2007.
 121.   
 122. Anna Latos-Bieleńska: „Poradnictwo genetyczne w profilaktyce wad wrodzonych– aktualna sytuacja w Polsce”, III Forum Zdrowia Kobiety„Wybrane aspekty profilaktyki w położnictwie i ginekologii”, Kalisz, 23-24. 11.2007.
 123.   
 124. A. Latos-Bieleńska: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych w Województwie Małopolskim”, XXXI Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Kraków, 9-10.02.2007.
 125.   
 126. A. Latos-Bieleńska: „Polski Rejestr Wad Rozwojowych w profilaktyce wad wrodzonych i planowaniu opieki medycznej”, Spotkanie Śląskiego Oddziału PTN, Katowice, 13.03.2007.
 127.   
 128. A. Latos-Bieleńska: „Stan diagnostyki prenatalnej wrodzonych wad rozwojowych. Dane z Polskiego Rejestru Wad Rozwojowych”, Szkolenie Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Zielona Góra, 17.04.2007.
 129.   
 130.  A. Latos-Bieleńska: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych w profilaktyce wad wrodzonych i planowaniu opieki medycznej”, Szkolenie Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego – oddział kujawsko-pomorski, Górzno k. Brodnicy, 1-2.06.2007.
 131.   
 132. M.Krajewska-Walasek, A.Jezela-Stanek, K.Spodar, M.Gajdulewicz, E.Małunowicz, E.Ciara, A.Materna-Kiryluyk, B.Goryluk-Kozakiewicz, E.Popowska, K.Chrzanowska, A.Latos-Bieleńska:” Zespół Smitha, Lmlego i Opitza – kiedy podejrzewać i jak diagnozować”, Ped.Pol.81(6):403-408, 2006.
 133.   
 134. A. Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska, M. Badura, J. Mejnartowicz, B. Więckowska, A. Balcar-Bororń, M. Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, M. Krawczyński, J. Limon, J. Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, M. Walczak, A. Latos-Bieleńska: „Parental age as a risk factor for isolated congenital malformations in Polish  population”, Paediatric and Perinatal Epidemiology (przyjęte do druku).
 135.   
 136.  M. Badura-Stronka, A. Jamsheer, A. Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska, B. Więckowska, J. Mejnartowicz, A. Balcar-Boroń, M. Borszewska-Kornacka, M. Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, M. Krawczyński, J. Limon, J. Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J. Świetliński, M. Walczak, A. Latos-Bieleńska: „Epidemiologic Characteristics of Amniotic Band Sequence Without Body Wall Defect, With Limb Malformations”, Journal of American Medical Genetics (wysłane do druku).
 137.   
 138.  A. Jamsheer, A. Materna-Kiryluk, M. Badura-Stronka, K. Wiśniewska, B. Więckowska, J. Mejnartowicz, A. Balcar-Boroń, M. Borszewska-Kornacka, M. Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, M. Krawczyński, J. Limon, J. Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J. Świetliński, M. Walczak, A. Latos-Bieleńska: „Comparative Study of Characteristies of Amniotic Band Sequence With and Without Body Wall Complex” (przygotowano do druku).
 139.  
 140. B. Więckowska,. A. Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska: „Regresja logistyczna jako wielowymiarowa analiza czynników ryzyka występowania wrodzonych wad rozwojowych” (przygotowano do druku).
 141.   
 142. T. Mazurczak, A. Latos-Bieleńska: „Wady wrodzone”, Program: „Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat, Polska 2006” Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Ministerstwa Zdrowia, 93-96, 148-151, 2007.
 143.  
 144. T. Mazurczak, A. Latos-Bieleńska: „Women’s reproductive health in Poland 2006” Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Ministerstwa Zdrowia, 93-96, 150-153, 2007.
 145.   
 146. A.Latos-Bieleńska, J.Walczak-Sztulpa, M. Szczepańska, M.Krawczyński, J.Zachwieja, A.W.Kuss, H.Ropers, D.Zwolińska, A. Tzschach: „Cranioectodermal dysplasia (Sensenbrenners syndrome): Report of  two siblings”, Jubileuszowe spotkanie Niemieckiego Towarzystwa Genetyki Człowieka z Austriackim Towarzystwem Genetyki Człowieka i Szwajcarskim Towarzystwem Genetyki Medycznej, Bonn 7-10.03.2007, Medizinische Genetyk, 19 (1): 77, P055, 2007.
 147.   
 148. A.Latos-Bieleńska, A.Materna-Kiryluk, J.Mejnartowicz, K.Wiśniewska, M.Badura-Stronka, A.Balcar-Boroń, M.Borszewska-Kornacka, G.Bręborowicz, M.Czerwionka-Szaflarska, A. Dobrzańska, J.Gadzinowski, E.Gajewska, U.Godula-Stuglik, E.Helwich, M.Krawczyński, J.Limon, H.Sawulicka-Oleszczuk, J. Oleszczuk, M. Piróg, J.Rusin, J. Stańczyk, E.Szwałkiewicz-Warowicka, J.Szczapa, J.Świetliński, M.Walczak: „Evaluation of prenatal diagnosis of congenital malformations in Poland (2000-2004)”, 9th European Symposium „Prevention of Congenital Anomalies”, Naples, 7-9 May, abstracts10,2007.
 149.   
 150. A.Latos-Bieleńska, J.Walczak-Sztulpa, M. Szczepańska, M.Krawczyński, J.Zachwieja, D.Zwolińska: „Cranioectodermal dysplasia (Sensenbrenners syndrome) as an example of rare disease. Evolution of phenotypic features in two siblings”, 9th European Symposium „Prevention of Congenital Anomalies”, Naples, 7-9 May, abstracts 22, 2007.
 151.   
 152.  A.Latos-Bieleńska, M. Wiśniewska, A.Materna-Kiryluk, M.Badura-Stronka, E. Bocian, K. Chrzanowska, O. Haus, L. Jakubowski, A. Juraszek, B. Kałużewski, D. Koczkodan, J.R. Kowalczyk, M. Krajewska-Walasek, I. Krupa, M. Lassota, J. Limon, T. Mazurczak, T. Michalska-Sikorska, E. Obersztyn, J. Pilch, M. Piotrowicz, A. Pyrkosz, M. Sąsiadek, G. Sorbaj-Sucharska, A. Stembalska-Kozłowska, J. Wierzba, K. Wiśniewska, J. Wojcierowski, S. Zajączek, J. Zaremba, M. Borszewska-Kornacka, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, M. Krawczyński, J. Mejnartowicz, H.Sawulicka-Oleszczuk, J. Oleszczuk, J.Rusin, J. Stańczyk, J. Suzin, E. Szałkiewicz-Warowicka, J.Świetliński, M.Walczak oraz pozostali członkowie Zespołu PRWWR: „Stan opieki genetycznej nad dziećmi z wadami wrodzonymi w Polsce”, II Polski Kongres Genetyki, Warszawa, 18-20.09.2007, mat. zjazd. s.61, 2007.
 153.   
 154. A.Jamsheer, A.Materna-Kiryluk, M.Badura-Stronka, K.Wiśniewska, B.Więckowska, J.Mejnartowicz, A.Balcar-Boroń, M.Borszewska-Kornacka, M.Czerwionka-Szaflarska, E.Gajewska, U.Godula-Stuglik, M.Krawczyński, J.Limon, J.Rusin, H.Sawulicka-Oleszczuk, E.Szwałkiewicz-Warowicka, J.Świetliński, M.Walczak, A.Latos-Bieleńska: „Wrodzone wady rozwojowe u noworodków z rozpoznaniem sekwencji pasm owodniowych, urodzonych na terenie objętym Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych w latach 1998-2006”, Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, Warszawa, 16-17.11.2007, Standardy Medyczne (9), 31: 44, 2007.
 155.   
 156.  A.Latos-Bieleńska, A.Materna-Kiryluk, M.Badura-Stronka, J. Mejnartowicz, M.Kornacka, G.Bręborowicz, M.Czerwionka-Szaflarska, J.Gadzinowski, E.Gajewska, U.Godula-Stuglik, E.Helwich, A.Kondała-Chojnacka, M.Krawczyński, J.Limon, H.Sawulicka-Oleszczuk, J.Oleszczuk, M.Piróg, J.Rusin, J.Stańczyk, E.Szwałkiewicz-Warowicka, J.Świetliński, M.Walczak, K.Wiśniewska: „Epidemiologia wad „letalnych” u noworodków w populacji polskiej na tle Europy”, Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, Warszawa, 16-17.11.2007, Standardy Medyczne (9), 31: 135, 2007.
 157.  
 158. Renata Gordon: „Działalność Polskiego rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1997-2007, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Kalisz, 2007.
   
 159. A.Jamsheer, A.Materna-Kiryluk, M.Badura-Stronka, K.Wiśniewska, B.Więckowska, J.Mejnartowicz, A.Balcar-Boroń, M.Borszewska-Kornacka, M.Czerwionka-Szaflarska, E.Gajewska, U.Godula-Stuglik, M.Krawczyński, J.Limon, J.Rusin, H.Sawulicka-Oleszczuk, E.Szwałkiewicz-Warowicka, J.Świetliński, M.Walczak, A.Latos-Bieleńska: „Wrodzone wady rozwojowe u noworodków z rozpoznaniem sekwencji pasm owodniowych, urodzonych na terenie objętym Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych w latach 1998-2006”, „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, Warszawa, 16-17.11.2007.
   
 160. A.Latos-Bieleńska, J.Walczak-Sztulpa, M. Szczepańska, M.Krawczyński, J.Zachwieja, A.W.Kuss, H.Ropers, D.Zwolińska, A. Tzschach: „Cranioectodermal Dysplasia (Sensenbrenner Syndrome) as an example of rare disease. Evolution of phentypic teatures in two siblings”, Jubileuszowe spotkanie Niemieckiego Towarzystwa Genetyki Człowieka z Austriackim Towarzystwem Genetyki Człowieka i Szwajcarskim Towarzystwem Genetyki Medycznej, Bonn 7-10.03.2007.
   
 161. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk: “Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2000-2002. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych”. Red. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2006, Poznań.
   
 162. A. Górska-Kot, W. Błaż, E. Pszeniczna, J. Rusin, A. Materna-Kiryluk, E. Homa, G. Hejda, J. Franus: „Trends in diagnosis and prevalence of congenital heart defects in the Podkarpacie province in 2002-2004, based on data from the Polish Registry of Congenital Malformations”. Journal of Applied Genetics 2006, 47(2): 191-194
   
 163. H. Sawulicka-Oleszczuk: “Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych w województwie lubelskim”. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego”, 25-27.09.2006. Materiały Zjazdowe: 189
   
 164. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, J.P. Mejnartowicz, M. Badura, M. Borszewska-Kornacka, G. Bręborowicz, M. Czerwionka-Szaflarska, A. Dobrzańska, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, E. Helwich, M. Krawczyński, J. Limon, H. Sawulicka-Oleszczuk, J. Oleszczuk, J. Rusin, J. Stańczyk, J. Szczapa, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J. Świetliński, M. Walczak, K. Wiśniewska oraz pozostali członkowie zespołu PRWWR: „Poronienia samoistne i porody martwe a ryzyko urodzenia dziecka z wadami – dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych”. Ginekologia Polska 2006, Supl. I: 409
   
 165. A. Busby, B. Armstrong, H. Dolk et al.: “Preventing neural tube defects in Europe: A missed opportunity". Reproductive Toxicology 2005, 20(3): 393-402
   
 166. A. Busby, L. Abramsky, H. Dolk, B. Armstrong and a EUROCAT Folic Acid Working Group: “Preventing neural tube defects in Europe : population based study”. BMJ 2005, 330: 574-575
   
 167. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, PRCM Working Group: “Polish Registry of Congenital Malformations – aims and organization of the registry monitoring 300 000 births a year”. Journal of Applied Genetics 2005, 46(4): 341-348
   
 168. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, J.P. Mejnartowicz, M. Badura, K. Wiśniewska, M. Zakrzewska, A. Balcar-Boroń, M. Borszewska-Kornacka, G. Bręborowicz, M. Czerwionka-Szaflarska, M. Czyżewska, A. Dobrzańska, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, A. Górska-Kot, E. Helwich, M. Krawczyński, J. Limon, H. Sawulicka-Oleszczuk, J. Oleszczuk, M. Piróg, J. Rusin, J. Stańczyk, J. Szczapa, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J. Świetliński, M. Walczak, Z. Walencka oraz pozostali członkowie Zespołu PRWWR: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych w identyfikacji rzadkich chorób”. Standardy Medyczne 2005, 5(2):1889-1893
   
 169. M.R. Krawczyński, and Working Group of PRCM: A. Materna-Kiryluk, J.P. Mejnartowicz, A. Balcar-Boroń, M. Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, M. Krawczyński, J. Limon, J. Stańczyk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, M. Walczak, A. Latos-Bieleńska: „Congenital malformations of the organ of vision: epidemiological data based on Polish Registry of Congenital Malformations 1997-2001, diagnostic recommendations and genetic counselling". Archives of Perinatal Medicine 2005, Suppl.: 14
   
 170. A. Górska-Kot, W. Błaż, E. Pszeniczna, J. Rusin, A. Matena-Kiryluk: „The analysis of factors influencing high detection rate of congenital heart defects in the podkarpackie province". Archives of Perinatal Medicine 2005, Suppl.: 15
   
 171. A. Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska, J. Mejnartowicz, A. Balcar-Boroń, M. Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, M. Krawczyński, J. Limon, J. Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, J. Stańczyk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J. Świetliński, M. Walczak, K. Kamiński, A. Latos-Bieleńska: “Maternal age as a risk factor for isolated congenital malformations in children identified by the Polish Registry of Congenital Malformations”. Archives of Perinatal Medicine 2005, Suppl.:34
   
 172. S. Ksionski, A. Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska, J. Mejnartowicz, A. Balcar-Boroń, M. Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, M. Krawczyński, J. Limon,: J. Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, J. Stańczyk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J. Świetliński, M. Walczak, J. Wierzba, A. Latos-Bieleńska: “Hydrocephaly and microcephaly in children born between 1998-2002 in and California – epidemiological studies”. Archives of Perinatal Medicine 2005, Suppl.: 35
   
 173. J.P. Mejnartowicz, A. Materna-Kiryluk, M. Czerwionka-Szaflarska, M. Krawczyński, A. Latos-Bieleńska: “Neural tube defects prevelence in three regions of western in 1997-2000”. Archives of Perinatal Medicine 2005, Suppl.: 36
   
 174. E. Szwałkiewicz-Warowicka, A. Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska, J. Mejnartowicz, G. Sorbaj-Sucharska, A. Latos-Bieleńska: „Congenital malformations of newborns in the Olsztyn province in 1998 and the Warmia-Mazury province (1999-2000), incidence and epidemiological analysis”. Archives of Perinatal Medicine 2005, Suppl.: 43
   
 175. M. Walczak, T. Zimoń, M. Giżewska, Z. Celewicz, M. Makowski, D. Subicka, H. Chrystyniak, E. Gawrych, E. Baryła-Pankiewicz, S. Zajączek, I. Staroniewska, A. Walczak, E. Ronin-Walknowska, J. Rudnicki, R. Czajka, J. Patalan, A. Romanowski, J. Mejnartowicz, A. Materna-Kiryluk, A. Latos-Bieleńska: „Prevalence and type of congenital defects among infants born in western Pomeranian district in the years 1998-1999”. Archives of Perinatal Medicine 2005, Suppl.: 44
   
 176. J. Wierzba, J. Jagłowska, M. Maternik, A. Darkiewicz, W. Kosiak, P. Czarniak, K. Ochman, A. Żurowska, J. Limon: „Coincidence of urinary tract abnormalities with other malformations from Polish Registry of Congenital Malformations in Pomeranian region since 1999 to 2001 year”. Archives of Perinatal Medicine 2005, Suppl,: 45
   
 177. A. Buczyńska, Z. Murowaniecki, S. Tarkowski, A. Materna-Kiryluk, A. Latos-Bieleńska: „Spatial evaluation of birth defects and environmental hazards in Poland – pilot study”. Archives of Perinatal Medicine 2005, Suppl.: 47
   
 178. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, J. Mejnartowicz, A. Balcar-Boroń, M. Borszewska-Kornacka, M. Czerwionka-Szaflarska, A. Dobrzańska, J. Gadzinowski, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, E. Helwich, M. Krawczyński, J. Limon, H. Sawulicka-Oleszczuk, J. Szczapa, J. Rusin, J. Stańczyk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J. Świetliński, M. Walczak, K. Wąsowska-Królikowska: „Rejestry wrodzonych wad rozwojowych w poszukiwaniu czynników ryzyka i profilaktyce wad wrodzonych. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) w EUROCAT”. XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, 16-18.06.2005 Rzeszów. Materiały zjazdowe: 59
   
 179. M. Badura: „Małogłowie jako wada izolowana lub część zespołu mnogich wad rozwojowych u dzieci żywo urodzonych w latach 1998-2002 na terenie objętym Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych”. XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, 16-18.06.2005 Rzeszów. Materiały zjazdowe: 59
   
 180. A. Górska-Kot: „Występowanie wad wrodzonych u dzieci urodzonych w roku 2002 w powiecie przeworskim”. XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, 16-18.06.2005 Rzeszów. Materiały zjazdowe: 62
   
 181. E. Kaczmarek, E. Małkiewicz: „Przydatność modelowania log-liniowego do wieloczynnikowej analizy epidemiologicznej – przykład badania populacyjnego występowania rozszczepów podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego w latach 1998-1999 w Polsce”. Dental and Medical Problems 2005, 42(3): 419-424
   
 182. A. Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska, M. Badura, J.P. Mejnartowicz, M. Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, M. Krawczyński, J. Limon, M. Walczak, A. Latos-Bieleńska: „Wady przedniej ściany brzucha – częstość występowania i wybrane czynniki ryzyka - dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych – PRWWR”. Polski Kongres Genetyki, 06-09.09.2004 Gdańsk. Materiały Zjazdowe: 41
   
 183. J. Wierzba, K. Ochman, K. Jagłowska, M. Maternik, P. Czarniak, A. Darkowicz, W. Kosiak: „Rejestr Wad Wrodzonych – wady wrodzone układu moczowego w woj. pomorskim w latach 1999-2001”. Przegląd Pediatryczny 2003, Supl.I, 33: 16
   
 184. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, M. Badura: „Wrodzone wady rozwojowe u zmarłych niemowląt zgłoszonych do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych w latach 1998-2000”. Ginekologia Polska 2003, Supl. II: 131
   
 185. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk: „Wrodzone Wady Rozwojowe w Polsce w latach 1998-1999. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych”. Red. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002, Poznań
   
 186. M. Piróg, A. Materna-Kiryluk, E. Gajewska: „Ocena stanu opieki medycznej nad dziećmi z zespołem Downa w województwie dolnośląskim i opolskim”. Postępy Neonatologii 2002, 1(III):47-49
   
 187. M. Piróg, A. Materna-Kiryluk, E. Gajewska: „Zabezpieczenie opieki medycznej nad dziećmi z rozszczepem wargi i/lub podniebienia w województwie dolnośląskim i opolskim”. Postępy Neonatologii 2002, 1(III):52-56
   
 188. A. Kossakowska-Krajewska, J.P. Mejnartowicz: „Badania epidemiologiczne wrodzonych wad rozwojowych u dzieci w Polsce”. Gastroenterologia Wieku Dziecięcego 2002, 9(3): 341-346
   
 189. A. Zawirska, A. Materna-Kiryluk, J.P. Mejnartowicz, A. Latos-Bieleńska et. al. : “The incidence and types of congenital malformations of the skin and appendages in Polish population”. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology 2002, 16, Suppl. 1: 115-341
   
 190. J. Bulak, E. Kaczmarek, A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, J. Mejnartowicz: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – sieciowy system informacji, monitorowania, profilaktyki  i poradnictwa genetycznego”. Konferencja „ Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne MISSI” 2002”, 19-20.09. 2002, Kliczków . Materiały konferencyjne: 553-560
   
 191. M. Świątkowska-Freund, K. Preis, K. Ciach: “ Epidemiology of the central nervous system defects of the fetus in the Pomeranian region in 1998 ”. Archives of the Perinatal Medicine 2002, 8(3): 51-53.
   
 192. A. Kossakowska-Krajewska, A. Materna-Kiryluk, J.P. Mejnartowicz et al.: „Analiza występowania wrodzonych wad rozwojowych u noworodków miast i wsi województwa olsztyńskiego w 1998 roku z uwzględnieniem skażenia środowiska naturalnego”. Medycyna Ogólna 2001, 7(36):129-134
   
 193. J. Wierzba, K. Ochman, A. Balcerska et al.: “Frequency of occurrence and characteristics of the congenital malformations registered in Gdańsk district in 1998”. Ann. Med. Gedan. 2001, 31:21-29
   
 194.  A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, J. Mejnartowicz, M. Krawczyński, J. Limon, E. Gajewska, M. Walczak, A. Balcar-Boroń, J. Stańczyk: „Czynniki ryzyka wystąpienia izolowanych wad rozwojowych – dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych”. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki „Genetyka w służbie człowieka”, 11-13.2001 Poznań. Materiały zjazdowe: 139
   
 195. J. P. Mejnartowicz, A. Materna-Kiryluk, M. Krawczyński, A. Balcar-Boroń, W. Szymański, G. Jóźwicka, J. Szułczyński, P. Korbal, A. Latos-Bieleńska: „Analiza wad współistniejących u dzieci obarczonych różnymi typami wad cewy nerwowej”. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki „Genetyka w służbie człowieka”, 11-13.2001 Poznań. Materiały zjazdowe: 142
   
 196. A. Zawirska, A. Materna-Kiryluk, J. Mejnartowicz, B. Raszeja-Kotelba, A. Latos-Bieleńska: „Częstość występowania i rodzaje wrodzonych wad skóry, włosów i paznokci u dzieci objętych Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych” . Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa 2001, Supl. 1(3): 155
   
 197. M .Wiśniewska, R. Glazar, D. Wolnik-Brzozowska et al.: „ Noworodki z zespołami wad wrodzonych zgłoszone do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych - wybrane przypadki kliniczne w połączeniu z elementami poradnictwa genetycznego”. Postępy Neonatologii 2000,1: 429-433
   
 198. A. Latos-Bieleńska, R. Glazar, A. Materna-Kiryluk: „Ocena zapotrzebowania w Polsce na poradnictwo genetyczne po urodzeniu się dziecka z wadami rozwojowymi - dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych”. Postępy Neonatologii 2000, 1: 434-438
   
 199. M. Wiśniewska, R. Glazar, D. Wolnik-Brzozowska et al.: „Wiarygodność rejestru wad wrodzonych jako źródła identyfikacji rodzin ryzyka genetycznego”. Przegląd Pediatryczny 2000, 30(4): 298-302
   
 200. A. Latos-Bieleńska: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych - znaczenie w profilaktyce wad wrodzonych”. Konferencja Naukowa "Profilaktyka w Pediatrii", 20.10.2000 Warszawa. Materiały zjazdowe: 31-36
   
 201. A. Balcar-Boroń, M. Czerwionka-Szaflarska, W. Szymański, A. Latos-Bieleńska et al.: „Analiza częstości występowania i rodzaju wrodzonych wad rozwojowych na terenie regionu kujawsko-pomorskiego u dzieci urodzonych w roku 1998”. Postępy Neonatologii 2000, Supl. I: 36-39
   
 202. A. Kossakowska-Krajewska, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J. Mejnartowicz et al.: „Analiza wrodzonych wad rozwojowych u noworodków miast i wsi województwa olsztyńskiego w 1998 roku”. Postępy Neonatologii 2000, Supl. I: 40-47
   
 203. M. R. Krawczyński, A. Gotz-Więckowska, A. Materna-Kiryluk, A. Latos-Bieleńska et al.: „Wady wrodzone oczu u dzieci urodzonych w latach 1997-1999 na terenie zachodniej Polski”. Postępy Neonatologii 2000,  Supl. I: 92-95
   
 204. M. Walczak, J. Fydryk, H. Chrystyniak et al.: „Częstość wad wrodzonych u niemowląt urodzonych na terenie Pomorza Zachodniego w 1998 roku”. Postępy Neonatologii 2000, Supl. I: 92-95
   
 205. A. Ignyś, A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk et al.: „Częstość występowania i obserwowane korelacje deformacji kończyn u noworodków w latach 1997-1998 w województwie wielkopolskim i na Ziemi Lubuskiej”. Postępy Neonatologii 2000, Supl. I.:187-190
   
 206. A. Jeżewska, A. Materna-Kiryluk, J. Mejnartowicz et al.: „ Wrodzone wady skóry i jej przydatków u dzieci w wieku 0-2 roku życia urodzonych na terenie objętym Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych w latach 1997-1999”. Postępy Neonatologii 2000, Supl. I: 374-378
   
 207. A. Kossakowska-Krajewska, E. Szwałkiewcz-Warowicka, J. Mejnartowicz, A. Materna-Kiryluk, A. Latos-Bieleńska: „The incidence of congenital malformations in Olsztyn district (Poland) in 1998”. Prenatal and Neonatal Medicine, 2000, Suppl. 2: 133
   
 208. A. Kossakowska-Krajewska, E. Szwałkiewicz-Warowicka: „Analiza wrodzonych wad rozwojowych noworodków województwa olsztyńskiego w 1998 r.”. Rocznik Medyczny 2000, 7(2): 33-43
   
 209. M. Walczak, J. Frydryk, E. Gawrych, G. Dawid, E. Pankiewicz, S. Zajączek, J. Rudnicki, A. Walczak, D. Subicka, A. Materna-Kiryluk, A. Latos-Bieleńska: „Congenital defects – an aggravating problem in contemporary pediatrics?”. European Congress of Paediatrics, 2000 Rzym. Abstract Book: 162
   
 210. A. Latos-Bieleńska, M.R. Krawczyński, A. Materna-Kiryluk, J. Mejnartowicz, D. Wolnik-Brzozowska, M. Wiśniewska, R. Glazar, A. Ignyś, P. Korbal, L. Iciek, M. Krawczyński, A. Balcar-Boroń, M. Walczak Jr, M. Walczak, W. Szymański: „Wady wrodzone układu płciowego u dzieci urodzonych na terenie regionów: bydgoskiego, szczecińskiego i wielkopolskiego (obecne województwa: kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie) w 1998 roku". X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, 2000 Zakopane. Materiały Zjazdowe: 165
   
 211. J. Stańczyk, B. Dębiec, J. Suzin, A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk: „Identyfikacja bliźniąt z wrodzonymi wadami rozwojowymi w regionie łódzkim w 1998r.”. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1999, 29: 99-111
   
 212. A. Latos-Bieleńska, A, Materna-Kiryluk, J.P. Mejnartowicz, M. Krawczyński, A. Balcar-Boroń, J. Limon, E. Gajewska, M. Walczak, J. Stańczyk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, M.R. Krawczyński, M. Wiśniewska, R. Glazar, D. Wolnk-Brzozowska, B. Błońska-Polarczyk, A. Ignyś: "Polish Registry of Congenital Malformations - the improvement of identification of malformed children and genetic care in their families". 31st Annual Meeting of the European Society of Human Genetics, 1999 Genewa. Abstract Book: 60
   
 213. J.P. Mejnartowicz, M. Czyżewska, A. Materna-Kiryluk, M. Krawczyński, A. Balcar-Boroń, J. Limon, E. Gajewska, M. Walczak, J. Stańczyk, E. Szwałkiewcz-Warowicka, M.R. Krawczyński, M. Wiśniewska, R. Glazar, D. Wolnik-Brzozowska, B. Błońska-Polarczyk, A. Ignyś, A. Latos-Bieleńska: “Neural tube defects: main epidemiological features – a population based study from Polish Registry of Congenital Malformations”. 31st Annual Meeting of the European Society of Human Genetics, 1999 Genewa. Abstract Book: 61
   
 214. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, M.R. Krawczyński, J.P. Mejnartowicz, M. Krawczyński, E. Gajewska, J. Limon, A. Balcar-Boroń, M. Walczak, J. Stańczyk: “Genital  Malformation in Poland – Data from the Polish Registry of Congenital Malformations”. Hormone Research 1999, Suppl. 2: 8
   
 215. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, M.R. Krawczyński, J.P. Mejnartowicz, M. Sąsiadek, J. Lubiński, B. Kałużewski, O. Haus, M.R. Krawczyński, R. Glazar, A. Ignyś, B. Błońska-Polarczyk: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako element poprawy opieki genetycznej w Polsce”. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka 1999. Materiały Zjazdowe: 59
   
 216. M. Krawczyński, E. Korman, K. Kornacka, J. Maciejewski, J. Wachowiak, M. Walczak, J. Wysocki, A. Materna-Kiryluk, M.R. Krawczyński, J.P. Mejnartowicz, M. Wiśniewska, R. Glazar, D. Wolnik-Brzozowska, B. Błońska-Polarczyk, A. Ignyś, A. Latos-Bieleńska i współ.: „Analiza epidemiologiczna wrodzonych wad rozwojowych w regionie poznańskim w 1997 r.”. Pediatria Polska 1999, 6, Supl.: 170
   
 217. J.P. Mejnartowicz, A. Materna-Kiryluk, M. Czyżewska, M. Krawczyński, A. Balcar-Boroń, E. Gajewska, J. Limon, M. Walczak, J. Stańczyk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, M.R. Krawczyński, M. Wiśniewska, R. Glazar, D. Wolnik-Brzozowska, B. Błońska-Polarczyk, A. Ignyś, A. Latos-Bieleńska i współ.: „Epidemiologia wad cewy nerwowej na terenie objętym Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych”. Pediatria Polska 1999, 6, Supl.: 171
   
 218. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, J.P. Mejnartowicz, M. Krawczyński, A. Balcar-Boroń, E. Gajewska, J. Limon, M. Walczak, J. Stańczyk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, M.R. Krawczyński, M. Wiśniewska, R. Glazar, D. Wolnik-Brzozowska, B. Błońska-Polarczyk, A. Ignyś, i współ.: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – ocena dwuletniej działalności”. Pediatria Polska 1999, 6, Supl.: 260
   
 219. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, M. Krawczyński, R. Glazar, J.P. Mejnartowicz, J. Wysocki: „Znaczenie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych jako źródła danych dla planowania wielokierunkowej opieki medycznej nad dziećmi z wrodzonymi wadami rozwojowymi w regionie poznańskim (województwo wielkopolskie i lubuskie). Konferencja Naukowa „Choroby Cywilizacyjne”, 1999 Poznań. Materiały Zjazdowe: 5-14
   
 220. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, M.R. Krawczyński, J.P. Mejnartowicz, M. Krawczyński, E. Gajewska, J. Limon, A. Balcar-Boroń, M. Walczak, J. Stańczyk, W. Szymański: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad rozwojowych jako źródło identyfikacji czynników teratogennych i mutagennych w środowisku”. Konferencja Naukowa „Zagrożenia środowiskowe wieku rozwojowego”, 1998 Legnica. Materiały Zjazdowe: 135
   
 221. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, M.R. Krawczyński, J.P. Mejnartowicz, M. Krawczyński, E. Gajewska, J. Limon, A. Balcar-Boroń, M. Walczak, J. Stańczyk, W. Szymański, M. Respondek-Liberska, E. Szwałkiewicz-Warowicka: „Epidemiological analysis of congenital defects in children aged 0-2 years based on Polish Registry of Congenital Malformations”. Journal of Applied Genetics  1998, 39A: 73
   
 222. T. Zimoń, M. Walczak, J. Fydryk et al.: “Prevalence and forms of Congenital Anomalies in Twins Born in Pomeranian District During the Period from 01.07.1997 to 31.12.1998”. Acta Geneticae et Gemellologiae 1998, 47 (3-4): 255-259
   
 223. A. Latos-Bieleńska: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych”. Red. A. Latos-Bieleńska, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1998, Poznań
   
 224. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, M.R. Krawczyński, J. Mejnartowicz, D. Wolnik-Brzozowska, M. Wiśniewska, R. Glazar, J. Zajączkowska, B. Błońska-Polarczyk, M. Krawczyński, E. Gajewska, J. Limon, A. Balcar-Boroń, M. Walczak, J. Stańczyk, W. Szymański: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad rozwojowych jako źródło identyfikacji bliźniąt z wadami wrodzonymi”. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1998, 24: 55-60
   
 225. A. Latos-Bieleńska: „Diagnostyka prenatalna wad rozwojowych i chorób genetycznie uwarunkowanych ”. Pediatria praktyczna 1998, „Genetyka w Praktyce Pediatrycznej”, 6: 79-89
   
 226. A. Latos-Bieleńska, A, Materna-Kiryluk, M. Krawczyński, J.P. Mejnartowicz: „Polski Rejestr Wrodzonych Wad rozwojowych: cele, założenia organizacyjne, wyniki (województwo wielkopolskie i częściowo lubuskie)”. Pediatria Praktyczna 1998, „Genetyka w Praktyce Pediatrycznej”, 6: 59-71
   
 227. M.R. Krawczyński: „Jak informować o urodzeniu się dziecka z wadami wrodzonymi?”. Pediatria Praktyczna 1998, „Genetyka w praktyce Pediatrycznej’, 6: 73-78
   
 228. M. Wiśniewska: „Klasyfikacja wrodzonych wad rozwojowych”. Pediatria praktyczna 1998, „Genetyka w praktyce Pediatrycznej”, 6: 53-58
   
 229. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, M.R. Krawczyński, M. Krawczyński, J. Limon, A. Balcar-Boroń, E. Gajewska, M. Walczak, J. Stańczyk, W. Szymański, J.P. Mejnartowicz, M. Wiśniewska, D. Wolnik-Brzozowska, R. Glazar, A. Ignyś, B. Błońska-Polarczyk: „Polish Registry of Congenital Defects: a source for epidemiological research and application to improvement of genetic care for families at risk”. XXII International Congress of Paediatrics, 1998 Amsterdam. Abstrakt Book: 368
   
 230. M. Wiśniewska, D. Wolnik-Brzozowska, R. Glazar, M.R. Krawczyński, A. Latos-Bieleńska: „Regional registry of congenital defects as an important factor of improvement of genetic care for families at risk”. XXII International Congress of Paediatrics, 1998 Amsterdam. Abstract Book: 365
   
 231. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, M.R. Krawczyński, M. Krawczyński, J. Limon, A. Balcar-Boroń, E. Gajewska, M. Walczak, M. Respondek, W. Szymański: „Związek wad rozwojowych i małej urodzeniowej masy ciała – Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako jedna z dróg systemowego rozwiązywania problemu”. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1997, 21: 54-59
   
 232. M.R. Krawczyński, M. Wiśniewska, R. Glazar, D. Wolnik-Brzozowska, A. Latos-Bieleńska: „Consciousness of genetic risk and demand for genetic counselling in families of children with congenital defects”. Medizinische Genetik 1997, Suppl.: 51
   
 233. D. Wolnik-Brzozowska, M. Wiśniewska, M.R. Krawczyński, A. Latos-Bieleńska: „Primary and secondary preventive methods of congenital abnormalities – evaluation of the stage in Poland”. Medizinische Genetik 1997, Suppl: 9
   
 234. M.R. Krawczyński, M. Wiśniewska, R. Glazar, D. Wolnik-Brzozowska, A. Latos-Bieleńska: „Świadomość ryzyka genetycznego i zapotrzebowania na poradnictwo genetyczne w rodzinach dzieci z wadami wrodzonymi”. XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich, 1997. Materiały Zjazdowe: 58
   
 235. M. Wiśniewska, D. Wolnik-Brzozowska, R. Glazar, M.R. Krawczyński, A. Materna-Kiryluk, A. Latos-Bieleńska: „Ocena wiarygodności Rejestru Wad Wrodzonych jako źródła identyfikacji rodzin ryzyka genetycznego”. XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich, 1997. Materiały Zjazdowe: 408
   
 236. D. Wolnik-Brzozowska, M. Wiśniewska, M.R. Krawczyński, A. Latos-Bieleńska: „Profilaktyka pierwotna i wtórna wad rozwojowych”. XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich, 1997. Materiały Zjazdowe: 409