AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

Dane demograficzne


Dane dotyczące ludności, populacji oraz urodzeń na terenie całej Polski - ogółem i z podziałem na poszczególne województwa

Powierzchnia Polski : 312 685 km2
Populacja polska 38 173 800
Liczba urodzeń: 357 884

Dane na podstawie Rocznika Demograficznego, GUS, Warszawa 2009 rok
 

Województwa Powierzchnia w km2 Ludność w tys. Urodzenia ogółem
Dolnośląskie 19947 2877,1 29995
Kujawsko-pomorskie 17972 2067,9 23349
Lubelskie 25122 2161,8 23109
Lubuskie 13988 1009,0 11414
Łódzkie 18219 2548,9 25639
Małopolskie 15183 3287,1 37018
Mazowieckie 35558 5204,5 58963
Opolskie 9412 1033,0 9215
Podkarpackie 17845 2099,5 22314
Podlaskie 20187 1191,5 11994
Pomorskie 18310 2219,5 27556
Śląskie 12334 4645,7 47247
Świętokrzyskie 11710 1272,8 12790
Warmińsko-mazurskie 24173 1427,1 16428
Wielkopolskie 29827 3397,6 41133
Zachodniopomorskie 22892 1693,0 18273
Ogółem 312679 38135,88 416437


Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2009