AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

Historia PRWWR


    Polski Rejestr  Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) jest prowadzony od 1. kwietnia 1997 przez Krajowy Zespół ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych i Zespoły Regionalne (obecnie Wojewódzkie) ds. PRWWR. W okresie 1.04.1997-31.03.2000r. był to projekt zamawiany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, finansowany przez Komitet Badań Naukowych (grant PBZ-019-10). Od 1.07.2000 PRWWR jest częścią programu profilaktycznego Ministerstwa Zdrowia pt. "Program Monitorowania i Poprawy Pierwotnej Profilaktyki Wrodzonych Wad Rozwojowych w Polsce".

PRWWR wyrósł z doświadczeń wielu rejestrów lokalnych prowadzonych w Polsce w ciągu kilkudziesięciu lat okresu powojennego. Były to w większości przypadków rejestry niewielkie, obejmujące populację o liczebności od kilku do kilkunastu tysięcy urodzeń rocznie. Rejestry obejmowały niektóre województwa lub wybrane rejony poszczególnych województw. Zazwyczaj nie były to rejestry oparte na populacji (tj. wg miejsca zamieszkania matki dziecka z wadami), a jedynie rejestry wad u dzieci urodzonych w danym szpitalu lub klinice.

Prowadzenie lokalnych rejestrów wad rozwojowych dostarczyło wprawdzie informacji o częstości i rodzajach wrodzonych wad rozwojowych, nie pozwoliło jednak na zidentyfikowanie ewentualnych regionów o podwyższonym zagrożeniu populacji występowania wad rozwojowych ogólnie, czy też określonej grupy wad.
W województwie poznańskim monitorowano częstość występowania wad w formie Regionalnego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych obejmującego województwo poznańskie i częściowo zielonogórskie. Rejestr ten był prowadzony przez Katedrę i Zakład Genetyki Medycznej Akademii Medycznej w Poznaniu. Doświadczenia w prowadzeniu Rejestru Regionalnego, stały się podstawą opracowania projektu rejestru wad obejmującego znaczny obszar kraju i dużą populację, jakim jest Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych.

W 1998 roku PRWWR obejmował swoją działalnością obszar 25 województw Polski (według ówcześnie obowiązującego podziału administracyjnego kraju). W 1999 roku, zgodnie z nowym podziałem administracyjnym, działalnością zostało objętych 9 województw Polski: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i zachodnio-pomorskie. W 2000 roku PRWWR poszerzono o województwo śląskie, w 2001 o dwa kolejne województwa: lubelskie i podkarpackie, a w 2003 o województwo mazowieckie. W 2005 roku Rejestrem objęto kolejne dwa województwa - podlaskie i świętokrzyskie. Od początku roku 2007, po włączeniu województwa małopolskiego, działalnośc Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych obejmuje całą Polskę.

W Europie, od 1979 roku działalność prowadzi EUROCAT - konsorcjum zrzeszające rejestry europejskie. Od 1. czerwca 2001 roku PRWWR jest czlonkiem EUROCAT.