AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

O rejestrze


Wrodzone wady rozwojowe stanowią poważny i w miarę opanowywania innych problemów medycznych - relatywnie rosnący problem medyczny i spoleczny. Stanowią one poważną przyczynę niepowodzeń rozrodu (wady rozwojowe zarodka i płodu prowadzą często do jego obumarcia), zgonów noworodków i niemowląt oraz niepełnosprawności. Ponadto wady rozwojowe są barierą blokujacą obniżanie wskazników umieralności noworodków. W przypadku wad rozwojowych u dzieci żywo urodzonych, u jednej trzeciej tej grupy dzieci skutki wad będą trwały całe życie, na ogól w postaci znacznej niepełnosprawnosci fizycznej, a nierzadko także intelektualnej. Dla podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia społecznych skutków wrodzonych wad rozwojowych konieczna jest ocena skali problemu. Temu celowi służy działający w Polsce od 1 kwietnia 1997 roku Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR).