94 965 zgloszen na dzien 22 grudnia 2009 r.
   Historia
   Zespoły PRWWR
   Teren Rejestru
   Klasyfikacja Wad
   Częstość  
   występowania wad
   Bibliografia
   Linki
   Kontakt
 
   Zarząd
   Rada Naukowa
 
   Zgłaszanie wad
   - informacja
   - formularze
     zgłoszeń
   - zgłaszanie
     elektroniczne
 
   Zespół
   Cornelia de Lange
   Wrodzone wady
   ukladu moczowego
   Wrodzone wady
   kończyn
   Zespół Smitha,
   Lemlego i Optiza
   - opis zespołu SLO
   - cechy kliniczne SLO
   - funkcjonowanie
     projektu
   - dla lekarzy
   - dla rodziców
   - diagnostyka
     prenatalna
   - zgłaszanie
     zespołu SLO
   - kontakt
 
   Lista jednostek,  
   które zgłosiły wady
   do Rejestru
   Poradnie
   genetyczne  
   i stowarzyszenia
 
   Komisja Wad
   Rozwojowych
   i Zaburzeń
   Metabolizmu
 
   Strona główna

 
Przepraszamy, strona nie istnieje.

 

Licznik odwiedzin: 51684
od stycznia 2005

Copyright by (c) PRWWR
Design by (c) PCSS 2004

 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 ul. Grunwaldzka 55/15, 60-352 Poznań
 tel.: +48 (61) 854 73 45, 854 73 49, fax: +48 (61) 854 73 48,
 info@rejestrwad.pl