AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

Stowarzyszenia dla osób z wadami wrodzonymi


Stowarzyszenia

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera
ul. Teofila Mateckiego 21/12, 60-689 Poznań
tel.  505 662 291
info@turnersyndrom.org.pl
www.turnersyndrom.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi "Gen"
os. Lecha 14, Poznań
tel. 61 870-77-21
www.gen.org.pl

Stowarzyszenie Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową RPi Wodogłowiem
ul. Żelazowej Woli 20/39a,
Lublin tel. 81 443-85-76
http://spinabifida.w.interia.pl/

Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca
przy Fundacji dla Polski
ul. Narbutta 20/33, 02-541 Warszawa
www.sercedziecka.org.pl

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu
ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno
tel. 13 43-641-10 w. 558
www.wadasluchu.org

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"
ul. Kopińska 6/10, Warszawa
tel. 22 658 43 30, 822 03 44
http://stowarzyszenietecza.webpark.pl

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej KOCHANI"
ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa
tel. 22 663 40 43
www.bardziejkochani.pl

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Szansa"
ul. Piastów 9/226, 40-868 Katowice
te. 609 704 787
www.szansa.katowice.pl

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera
ul. Korzeniowskiego 5/5, 02-049 Warszawa
tel. 22 822-07-08, 22 824-38-44
www.turner.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Fenyloketonurię
i Zaburzenia Pokrewne

Pl. Komuny Paryskiej 4, 90-006 Łódź
www.republika.pl/fenyloketonuria

Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę "Matio"
ul. Celna 6, 30-507 Kraków
tel. 12 292-31-80
www.mukowiscydoza.pl

Stowarzyszenie Cornelia de Lange Syndrom
Polska tel. 52 302 10 60
http://www.paluki.pl/cdls/2.phtml 

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne
ul. Radnych 9a, 05-503 Głosków
tel. 605 36 88 40, 22 715-33-19
www.mps-society.pl

Stowarzyszenie Marfan Polska
ul. Świętojańska 49/17, 81-391 Gdynia
tel. 58 620-97-23
www.marfan.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta
ul. 1-go Maja 3/10, 02-495 Warszawa
tel. 22 667-43-05
rettstow@interia.pl

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
ul. Św. Bonifacego 10, 02-914 Warszawa
tel. 22 642-75-07
www.ptchnm.org.pl

Stowarzyszenie DEBRA POLSKA "Kruchy Dotyk" - Epidermolysis Bullosa
ul. Skłodowskiej 127/2/29, 41-949 Piekary Śląskie
tel. 504-262-871
www.debra-kd.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wymagającym Leczenia Chirurgicznego
Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
www.chirurgia.poznet.pl

"Dlaczego" Organizacja Rodziców po Stracie Dzieci Chorych oraz Rodziców Dzieci Chorych
Koło Przyjaciół Dzieci przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

www.dlaczego.org.pl
dlaczego@dlaczego.org.pl

Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsja, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Koniczynka"
ul. Małeckiego 15, ul. Swobody 24, 60-707 Poznań
tel. 61 867-30-41, 864-14-74
koniczynka3@op.pl

Stowarzyszenie Uronef - Nasze Dzieci
Organizacja społeczna zrzeszająca rodziców, krewnych oraz przyjaciół dzieci z wadami i chorobami urologicznymi i nefrologicznymi
www.uronef.pl
stowarzyszenie@uronef.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza"
ul. Bohaterów Warszawy 27B, 70-340 Szczecin
tel. 91 48-43-072, 602-498-734
www.tecza.org.pl
tecza@tecza.org.pl

Strona internetowa dla osób z wrodzonymi wadami dłoni
www.wady-dloni.org.pl