AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

Dla rodziców


Palenie papierosów w pierwszym trymestrze ciąży zwiększa ryzyko wad serca u płodu.
 


Naukowcy z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na łamach czasopisma Pediatrics opublikowali wyniki swoich wieloletnich badań dotyczących wpływu palenia papierosów przez kobietę ciężarną na wady serca u płodu. Badania objęły grupę 2525 dzieci z wrodzoną wadą serca urodzone między 1981 a 1989 rokiem oraz liczącą 3435 dzieci grupę kontrolną. Z analizy wykluczono dzieci, u których występowały inne, poza wadami serca, wady wrodzone (nie dotyczyło to dzieci z zespołem Downa) oraz dzieci matek z cukrzycą.
Opublikowane wyniki jednoznacznie wskazują, że palenie papierosów przez ciężarną kobietę w pierwszych trzech miesiącach ciąży znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia u płodu wad serca takich jak: wspólny kanał przedsionkowo-komorowy typu II (ASD II), zwężenie zastawki pnia płucnego(PS), przełożenie wielkich pni (TGA), drożny przewód tętniczy(PDA), zwężenie odpływu z prawej komory (RVOTO). Zwrócono również uwagę na korelację pomiędzy występowaniem wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego u dzieci z zespołem Downa a paleniem przez ich matki w czasie ciąży.
Rzucenie palenia przez kobietę planującą ciąże jest tym bardziej istotne, że jak podkreśla dr Adolfo Correa, lekarz z Narodowego Centrum CDC ds. Wad Wrodzonych „(…)zmniejsza to również ryzyko komplikacji w czasie ciąży takich jak przedwczesny poród czy niska masa urodzeniowa płodu.”
„Kobieta paląca papierosy, myśląc o zajściu w ciąże, powinna zaprzestać palenia papierosów. Jest to jedna z najistotniejszych rzeczy, jaką matka może zrobić dla poprawy swojego zdrowia oraz dla zdrowia swojego nienarodzonego dziecka” podkreśla Thomas R. Frieden dyrektor CDC.

 

Wady płodu spowodowane zażywaniem przez ciężarną leków z grupy opioidów.Farmakoterapia w ciąży jest zawsze trudna i wymaga ścisłej współpracy pomiędzy ciężarną a lekarzem. Każdy lek zażywany w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, może mieć niekorzystny wpływ na płód, dlatego tak ważne są doniesienia o skutkach zażywania leków w ciąży. Pomaga to ustrzec ciężarną i jej dziecko przed niekorzystnymi skutkami farmakoterapii.
24 lutego 2011 roku na łamach American Journal of Obstetrics and Gynecology naukowcy z Centers for Disease Control and Prevention opublikowali wyniki swoich badań nad wpływem opioidów zażywanych przez ciężarną na wady u płodu.
Grupa badana złożona była z 17 449 matek dzieci urodzonych pomiędzy 1997 a 2005 rokiem z wadami wrodzonymi z czego 2,6% w okresie okołokoncepcyjnym i w pierwszym trymestrze ciąży zażywała opioidy. Przyczynami, z powodu których ciężarne przyjmowały opioidy, były: zabiegi chirurgiczne (41%), infekcje (34%), przewlekłe choroby (20%) oraz urazy (18%). Naukowcy w swoich badaniach zwrócili uwagę, że kodeina i hydrocodon były najczęściej stosowanymi lekami z grupy opioidów wśród kobiet w ciąży.  
Wyniki badań wskazują, iż zażywanie opioidów w okresie okołokoncepcyjnym i w  pierwszym trymestrze ciąży 2-3 krotnie zwiększa ryzyko wystąpienia u płodu  ciężkich wad serca, szczególnie zespołu niedorozwoju lewej części serca (HLHS). Wytrzewienie, rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, zaćma wrodzona oraz inne wady przedniej komory oka były również częstsze wśród dzieci matek, które w pierwszych tygodniach ciąży zażywały opioidy.
„Istotna jest wiedza na temat zwiększonego ryzyka wystąpienia dużych wad wrodzonych u płodu spowodowanych ekspozycją na opioidy, jednak indywidualne ryzyko wszystkich wad wrodzonych u płodu jest stosunkowo niskie. Mimo to zapobieganie tak ciężkiej wadzie serca, jaką jest HLHS, nawet w kilku przypadkach jest bardzo istotne” mówi doktor Cheryl S. Broussard z CDC, jeden z głównych autorów badań.
Jednocześnie lekarz Thomas R. Frieden z CDC przypomina „kobiety w ciąży i planujące ciąże powinny przyjmować tylko te leki, które są niezbędne i po konsultacji z lekarzem”.