AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

województwo dolnośląskie i opolskie


 

(w przypadku zaistniałych zmian prosimy o aktualizację danych: info@rejestrwad.pl)

Dr n. med. Małgorzata Czyżewska
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. PRWWR
Oddział Neonatologii
Katedra i Klinika Ginekologii Położnictwa i Neonatologii
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Dr hab. n. med. Robert Śmigiel 
Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. PRWWR
Zakład Pediatrii Społecznej w Katedrze Pielęgniarstwa Pediatrycznego
ul. Bartla 5
51-618 Wrocław

Dr n. med. Monika Lachowska
Klinika Neonatologii
ul. Dyrekcyjna 5/7
50-376 Wrocław

Lek. med. Stanisława Orlik-Adamska
Klinika Neonatologii
ul. Dyrekcyjna 5/7
50-376 Wrocław

Dr n. med. Dorota Paluszyńska
Klinika Neonatologii
ul. Dyrekcyjna 5/7
50-376 Wrocław

Dr n. med. Ewa Terpińska
Klinika Neonatologii
ul. Dyrekcyjna 5/7
50-376 Wrocław

Dr n. med. Agnieszka Szafrańska
Klinika Neonatologii
ul. Dyrekcyjna 5/7
50-376 Wrocław

Lek. med. Dorota Lisowska-Mikołajków
Klinika Neonatologii
ul. Dyrekcyjna 5/7
50-376 Wrocław

Dr n. med. Hanna Pikulska-Orłowska
Ordynator Oddziału Kardiologii Dziecięcej,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
ul. Warszawska 2
52-114 Wrocław

Dr n. med. Dorota Suchańska
Oddział Noworodków
I Klinika Ginekologii i Położnictwa
SPSK Nr 1,
ul. Chałubińskiego 3,
50-368 Wrocław

Dr n. med. Małgorzata Rudnicka
Oddział noworodkowy z Pododziałem Patologii Noworodka
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław

Dr n. med. Danuta Wachnik
Oddział Neonatologiczny
Szpital Specjalistyczny im. A. Falikiewicza
ul. Warszawska 1,
52-114 Wrocław

Lek .med. Romana Jaworska-Bobkier
Oddział Neonatologiczny
SP ZOZ
ul. Ogińskiego 6
58-506 Jelenia Góra 

Lek. med. Jadwiga Bojarska
Oddział noworodkowy 
NZOZ "MIKULICZ"
ul. M. Skłodowska-Curie 3/7,
58-160 Świebodzice

Lek. med.  Zofia Kucharska 
Oddział Noworodków i Wcześniaków
Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodkowy
ul. Reymonta 8
45-066 Opole 

Lek. med. Wojciech Kowalik
Oddział Noworodków i Wcześniaków
Pododdział Intesnywnej Terapii Wczesniaków
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. J. Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica

Dr n. med. Wojciech Walas
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
al. W. Witosa 26
45-418 Opole

Lek. med. Beata Świderska
Oddział Noworodkowy
Szpital
ul. Baczyńskiego 1,
55-200 Oława

 Lek. med. Mariusz Bielawny
Oddział Neonatologiczny
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego
ul. Paderwskiego 10,
58-301 Wałbrzych

Lek. med. Jacek Sokołowski
Oddział Neonatologia-Patologia Noworodka
Szpital Specjalistyczny im. Sokołowskiego
ul. Batorego 4
58-300 Wałbrzych

Dr n. med. Elżbieta Kukawczyńska
Oddział Kardiologii Dziecięcej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. H. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław