AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

województwo lubelskie


(w przypadku zaistniałych zmian prosimy o aktualizację danych: info@rejestrwad.pl)

Dr n. med. Henryka Sawulicka-Oleszczuk
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. PRWWR
Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem Noworodków
Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
tel: 81 532 66 12
e-mail: henryka_oleszczuk@yahoo.com

Dr med. Marek Adamczyk
Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa
SP Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jana Pawła II
22-400 Zamość
ul. Jana Pawła 1

Mgr Monika Czuba
Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej
20-080 Lublin
ul. Radziwiłłowska 11 (Collegium Medicum)

Dr med. Izabela Dunin-Wilczyńska
Kierownik Zakładu Ortopedii Szczękowej i Poradni Ortopedii Szczękowej
Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM
20-081 Lublin
ul. Karmelicka 7
 
Prof. dr hab. Wanda Furmaga-Jabłońska
Kierownik Kliniki Patologii Noworodków i Niemowląt UM
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. A. Gębali
20-093 Lublin
ul. Chodźki 2

Dr Riad Haidar
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ordynator Oddziału Neonatologii
ul.Terebelska 57/65
21-500 Biała Podlaska

Prof. dr hab. Janusz Kocki
Kierownik Samodzielnej Pracowni Genetyki Klinicznej UM
20-080 Lublin
ul. Radziwiłłowska 11

Dr med. Marzena Kostuch
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM
Ordynator Oddziału Neonatologii
ul. Dr K. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

Prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali
Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM
ul. Dr W. Chodźki 2
20-093 Lublin

Lek. med. Irena Kowalik
Ordynator Oddziału Neonatologii
SP Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jana Pawła II
22-400 Zamość
ul. Jana Pawła 1
 
Prof. dr hab. Anna Kwaśniewska
Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży UM
20-081 Lublin, ul. Staszica 16

Dr med. Witold Lesiuk
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali
Ordynator Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Dr W. Chodźki 2
20-093 Lublin

Dr med. Eulalia Majewska
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM
Z-ca Ordynatora Oddziału Neonatologii
Samodzileny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
20-954 Lublin
ul. Jaczewskiego 8

Dr Maria Migielska-Wołyniec
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
Ordynator Oddziału Neonatologii
ul. Lubartowska 81
20-123 Lublin

Prof. dr hab. Paweł Nachulewicz
Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej UM
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. A. Gębali
20-093
ul. Chodźki 2

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
Kierownik Kliniki Otolaryngologii , Foniatrii i Audiologii UM
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali
ul. Dr W. Chodźki 2
20-093 Lublin

Dr n. med. Jolanta Niewiedzioł
Z-ca Dyrektora Szpitala ds. Lecznictwa
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali
ul. Dr W. Chodźki 2
20-093 Lublin

Prof. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk
Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii UM Lublin
Konsultant Wojewódzki ds. Położnictwa i Ginekologii
ul. Dr K. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

Prof. dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska
Kierownik Kliniki Pediatrii UM
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali
ul. W. Chodźki 2
20-093 Lublin
 
Dr med. Elżbita Sadurska
p.o. Kierownika Kliniki Kardilogii Dzięcej UM
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali
ul. W. Chodźki 2
20-093 Lublin
 
Dr med. Hubert Słodziński
Oddział Patologii Ciąży
SP Wojewódzki Szpital im. Jana Bożego
20-123 Lublin
Lubartowska81

Dr n. med. Maria Suska-Cichosz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ordynator Oddziału Neonatologii
Al. Kraśnickie 100
20-718 Lublin

Dr med. Bożena Wawrzycka
Ordynator Oddziału Położnictwa
SP Wojewódzki Szpital im. Jana Bożego
20-123 Lublin
Lubartowska 81
 
Prof. dr hab. Henryk Wiktor
Ordynator Oddziału Położnictwa i Ginekologii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Kardynała Wyszyńskiego
20-718 Lublin
Al. Kraśnicka 100
 
Lek. med. Ewa Winiarska-Góra
Ordynator Oddziału Neonatologii
SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
22-100 Chełm
ul. Szpitalna 53
 
Dr med. Monika Wójtowicz-Marzec
Oddział Neonatologii
Katedra i Klinika POłożnictwa i Perinatologii UM
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
20-954 Lublin
Jaczewskiego 8