AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

województwo wielkopolskie i południowa część lubuskiego


(w przypadku zaistniałych zmian prosimy o aktualizację danych: info@rejestrwad.pl)

Prof. dr hab. n. med. Marian Krawczyński
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM
Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. PRWWR
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

Prof. dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak
Kierownik Zakładu Epidemiologii UM
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań

Dr Marek Paśnicki
NZOZ Poradnia Alergologiczna
Żary


Dr Grażyna Przybylska
Ordynator Oddziału Dzieci Starszych II
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem
ul. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

Prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska
Kierownik Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej UM
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

Dr Agnieszka Szłapińska-Niemiec
Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 94
64-700 Czarnków

Prof. AM dr hab. n. med. Marta Szymankiewicz
Klinika Neonatologii UM
ul. Polna 33
60-535 Poznań

Dr n. med. Magdalena Świrkowicz
Oddział Noworodkowy
Szpital Wojewódzki
ul. Zyty 26
65-045 Zielona Góra