AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

województwo mazowieckie


(w przypadku zaistniałych zmian prosimy o aktualizację danych: info@rejestrwad.pl)

Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. PRWWR
Kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
ul. Karowa 2
00-315 Warszawa

Dr Jolanta Baszczeska
Ordynator Oddziału Patologii Noworodka i Wcześniaków
Szpital Specjalistyczny im. Św. Zofii
ul. Żelazna 90
Warszawa

Dr Dorota Gieruszczak-Białek
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Dr M. Michałowicza
ul. Działdowska 1/3
Warszawa-Wola

Dr n. med. Bożena Kociszewska-Najman
Odynator Oddziału Neonatologii
I Klinika Polożnictwa i Ginekologii UM
ul. Starynkiewicza 1/3
Warszawa

Dr n. med. Maria Wilińska
Kierownik Kliniki Neonatologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. Prof. W. Orłowskiego CMPK
ul. Czerniakowska 231
Warszawa