AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

województwo zachodniopomorskie i północna część lubuskiego


(w przypadku zaistniałych zmian prosimy o aktualizację danych: info@rejestrwad.pl)

Dr n.med. Hanna Romanowska
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. PRWWR
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1
71-242 Szczecin

Dr n. med. Elżbieta Baryła-Pankiewicz
Klinika Neonatologii PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-242 Szczecin

Dr n.med. Marzenna Blachowska
Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii
ul. Unii Lubelskiej 1
71-242 Szczecin

Dr Hanna Chrystyniak
Ordynator Oddziału Noworodków i Wcześniaków
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wielkopolski


Dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz
Katedra i Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-242 Szczecin

Prof. dr hab. n. med. Maria Beata Czeszyńska
Kierownik Kliniki Neonatologii PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-242 Szczecin

Dr hab. n. med. Elżbieta Gawrych
Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-242 Szczecin

Dr n. med. Maria Giżewska
z-ca kierownika Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego
ul. Unii Lubelskiej 1
71-242 Szczecin

Dr Anna Kozłowicz-Zientała
Ordynator Oddziału Neonatologicznego
Szpital Wojewódzki im M. Kopernika
Ul. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin

Dr n. med. Maria Krokosz
Ordynator Oddziału Dziecięcego
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
ul. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin

Dr Grażyna Linnik
Ordynator Oddziału Noworodkowego
SP ZZOZ
ul. Wojska Polskiego 27
73-110 Stargard Szczeciński

Dr n. med. Jacek Patalan
Ordynator Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
„Zdroje” SP Specjalistyczny ZOZ
ul. Mączna 4,
70-780 Szczecin


Dr hab. med. Jacek Rudnicki
Ordynator Oddziału Noworodkowego
Katedra Położnictwa i Perinatologii PUM
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 szczecin


Dr hab. med. Tomasz Urasiński
Kierownik I Kliniki Chorób Dzieci PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-242 Szczecin


Dr Józef Żyliński
Ordynator Oddziału Noworodkowego
Szpital Specjalistyczny
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice