AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

województwo podlaskie


(w przypadku zaistniałych zmian prosimy o aktualizację danych: info@rejestrwad.pl)

Dr hab. n. med. Marek Szczepański
Kierownik Kliniki Neonatologii i  Intensywnej Terapii noworodka UM
Przewodniczący Zespołu Wojewódzkiego
ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 a
15-276 Białystok

Dr med. Krystyna Dębek
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka UM
Koordynator Organizacyjny Zespołu Wojewódzkiego
ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a
15-276 Białystok


Dr hab. n. med. Artur Bossowski
Kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UM
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska – Jastrzębska
Kierownik Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży UM
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Sobaniec
Kierownik Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UM
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Dr hab. n. med. Elżbieta Ołdak
Kierownik Kliniki Obserwacyjno- Zakaźnej Dzieci UM
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Dr hab. n. med. Wojciech Dębek
Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej UM
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Dr hab. n. med. Janusz Popko
Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz- Łazarczyk
Kierownik Kliniki Okulistyki Dziecięcej UM
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Hassman-Poznańska
Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej UM
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapp
Kierownik Kliniki Ginekologii UM
ul. M. Skłodowskiej- Curie 24a
15-276 Białystok

Dr n. med. Danuta Cynkier
Oddział Neonatologiczny z Patologią i Intensywną Terapią
SP Szpital Wojewódzki
ul. Warszawska 15
15-062 Białystok

Lek. med. Bożena Florczyk
Oddział Noworodków i Wcześniaków
z Pododdziałem Patologii Noworodka
SP Szpital Wojewódzki
ul. J. Piłsudskiego 11
18-400 Łomża

Lek. med. Teresa Wróblewska
Oddział Neonatologii
SP Szpital Wojewódzki
ul. Szpitalna 60
16-400 Suwałki

Lek. med. Krystyna Maciorowska
Oddział Noworodkowy
SP Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Sikorskiego 40
16-100 Sokółka

Lek .med. Maria Maciejewska
Oddział Pediatryczny
SP Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Pl. Niepodległości 11
19-100 Mońki

Lek. med. Marta Roman
Oddział Noworodkowy
SP Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. J. Karczaka 23
18-100 Łapy

Lek. med. Jolanta Mekrouda
Oddział Położniczo – Ginekologiczny
SP Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Lipowa 190
17-200 Hajnówka

Lek. med. Mikołaj Dorosz
Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Noworodkowy
SP Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski

Dr n. med. Lech Hackiewicz
Poradnia Neonatologiczna
SP Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Lek. med. Mirosława Wyszyńska
Oddział Położniczo – Ginekologiczny
SP Szpital Ogólny
ul. Szpitalna 5
18-200 Wysokie Mazowieckie

Lek. med. Anna Zwolińska
Poradnia Neonatologiczna
SP Szpital Ogólny
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

Lek. med. Bogumiła Konopka
Oddział Położniczo – Ginekologiczny
SP Szpital Ogólny 
ul. Jana Pawła II 3
18-300 Zambrów

Lek. med. Urszula Zawrotna
Oddział Położniczo – Ginekologiczny
z Pododdziałem Noworodków
SP Szpital Ogólny
ul. Konstytucji 3 Maja 34
19-203 Grajewo 

Lek. med. Adam Nideraus
Pododdział Dziecięcy
SP Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Rittlera 4
16-500 Sejny

Dr med. Małgorzata Brzozowska
Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży
SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. M. Skłodowskiej – Curie 26
15-950 Białystok

Dr med. Grażyna Skrzypczak-Adamiak
Oddział Neurologii Dziecięcej, Leczenia Padaczek
z Pracownią EEG 
SPZOZ Woj. Szpital Zespolony
ul. M. Skłodowskiej – Curie 26
15-950 Białystok

Dr n. med. Kazimierz Bandzul
Oddział Dziecięcy
Szpital Wojewódzki
ul. J. Piłsudskiego 11
18-400 Łomża 

Lek. med. Irena Kowalewska
Oddział Dziecięcy
SP Szpital Wojewódzki
ul. Szpitalna 60
16-400 Suwałki

Dr n. med. Edward Kobylec
Oddział Położnictwa
SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Warszawska 15
15-062 Białystok

Lek. med. Leszek Poppe
Oddział Położniczo – Ginekologiczny
z Pododdziałem Patologii Ciąży
Szpital Wojewódzki
ul. J. Piłsudskiego 11
18-400 Łomża

Lek. med. Andrzej Żyliński
Oddział Położniczo – Ginekologiczny
Szpital Wojewódzki
ul. Szpitalna 60
16-400 Suwałki

Dr n. med. Janusz Tomaszewski
Prywatna Klinkia Położniczo – Ginekologiczna
ul. Parkowa 6
15-224 Białystok

Dr n. med. Krzysztof Arciszewski
NZOZ „Poliklinkia” Ginekologiczno – Położnicza
ul. L. Zamenhofa 19
15-435 Białystok

Prof. dr hab. med. Lech Chyczewski
Kierownik Zakładu Patamorfologii Lekarskiej UM
ul. Waszyngtona 13
15-269 Białystok